Search
 

Vietnamese

Fri, 12/01/2017 - 15:54 -- michael.mishani

Đây là lời nhắn thân thiện. Hãy hoàn thành điều tra dân số 2020 tại 2020census.gov. Hãy kiếm đếm đủ mỗi trẻ em !

Hướng dẫn đăng ký và các câu hỏi thường gặp năm học 2020-21

DCPS rất vui mừng được bắt đầu chương trình ghi danh hàng năm cho các gia đình và chào đón các học sinh mới đến với cộng đồng của chúng ta! Chúng tôi tự hào phục vụ hơn 51.000 học sinh và vui mừng để khởi động năm học 2020-2021 với gia đình của bạn.

Để biết thông tin về phản hồi của DCPS với COVID-19, vui lòng truy cập  https://DCPS.DC.gov/coronavirus. Để giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 trong khu vực của chúng ta, tất cả các trường DCPS hiện đang đóng cửa và học từ xa đang được tiến hành. Vui lòng tìm bản Cập Nhật chính thức cho quy trình và thời hạn ghi danh. Sau đây là bản cập nhật cho đến thứ hai, 27/4/2020.

Cập Nhật chính cho quy trình đăng ký và thời hạn của Năm Học 20-21:

 • Một quy trình nộp đơn đăng ký điện tử cho năm học 2020-2021  đã có sẵn bắt đầu từ thứ hai, 27/4/2020. Vui lòng vào tập hồ sơ đăng ký tại đây.
 • My School DC đã kéo dài thời hạn để yêu cầu chỗ học phù hợp cho con của bạn. Các gia đình có đến 5:00 chiều vào thứ hai, 15/6/2020  để ghi danh và yêu cầu chỗ học.

Hoàn thành đăng ký Năm Học 20-21 cho con của bạn

 1. Đọc các câu hỏi thường gặp.
 1. Thu thập tài liệu hỗ trợ cần thiết để tải lên khi cần thiết:

MỚI đến học tại bất kỳ trường DCPS nào

 • Một giấy tờ chứng minh tuổi-ví dụ bao gồm giấy khai sinh, Hồ sơ bệnh viện, Hồ sơ trường học trước, hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận rửa tội
 • Bằng chứng cư trú tại DC – xem biểu mẫu xác minh cư trú DC để biết danh sách đầy đủ các tài liệu và phương thức xác minh được chấp nhận.

TRỞ lại đăng ký vào trường DCPS hiện tại của bạn – học sinh cũ

 • Bằng chứng về cư trú tại DC – xem biểu mẫu xác minh cư trú DC để biết danh sách đầy đủ các tài liệu và phương pháp xác minh được chấp nhận.
 1. Hoàn thành   tập hồ sơ đăng ký điện tử Năm Học 20-21.

Tìm trường của bạn

Xổ số My School DC

Giới thiệu về xổ số My School DC

Xổ số My School DC là một dịch vụ lựa chọn trường học được cung cấp cho các gia đình quan tâm đến việc đăng ký trẻ em tại các trường công lập thuộc Quận Columbia, bao gồm:

 1. Mầm non (PK3) và vườn trẻ (PK4) hiện thời chưa đi học.
 2. Hiện thời không có đi học ở trường ngoài ranh giới K-12.
 3. Hiện thời không có đi học ở các Trường học trong toàn thành phố.
 4. Hiện thời không có đi học ở các trường trung học phổ thông tuyển chọn.

Ứng dụng xổ số My School DC KHÔNG  bắt buộc học sinh phải hiện đang theo học ở một trường trong Ranh giới hoặc từ trường nhận học sinh chuyển cấp dựa theo địa điểm cư ngụ. Xác định các trường học trong ranh giới và tuyến trường theo mẫu.

Làm thế nào để đăng ký

Để đăng ký, hãy truy cập trang web xổ số My School DC tại www.myschooldc.org (liên kết bên ngoài)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có cần thêm hỗ trợ để đăng ký không? Nếu bạn muốn câu hỏi của bạn được trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của bạn, xin vui lòng gửi email đến  [email protected]  hoặc  gọi bộ phận ngôn ngữ của Sở Giáo dục DC (DCPS) Language Acquisition Division (202) 671-0750.