Vietnamese

Fri, 12/01/2017 - 15:54 -- michael.mishani

Tìm Kiếm Trường Học Phù Hợp

 • Tìm trường học trong khu vực cư ngụ qua hệ thống Ghi tên Nhập học trong Khu vực (Enrollment Boundary Information System).
 • Xem hồ sơ và chi tiết các trường học ở DC và tải xuống Bản Hướng Dẫn về Các Trường Công Lập DC (DCPS School Guide).

Cách Thức Ghi Tên Nhập Học

Các Bước Ghi Tên Nhập Học

 1. Điền tất cả các mẫu đơn trong Tập Ghi Tên Nhập Học (Enrollment Packet).
 2. Cung cấp giấy tờ cần thiết chứng minh tình trạng cư ngụ ở DC: Xem xét các hướng dẫn xác minh tình trạng cư ngụ.
 3. Mang Tập Ghi Tên Nhập Học (Enrollment Packet) đã điền hoàn tất đến trường.

Có Cần Tất Cả Mẫu Đơn Ghi Tên Nhập Học Hay Không?

 • Xin tải xuống đầy đủ tập ghi tên nhập học  

Có Cần Mẫu Đơn Riêng Không?

 • Cách Ghi tên Nhập học Nhanh và Gọn
 • Đơn Ghi Tên Học Hàng Năm (Annual Enrollment Form)
 • Các Hướng Dẫn về Xác Minh Tình Trạng Cư Ngụ ở DC (DC Residency Verification Guidelines)
 • Đơn Xác Minh Tình Trạng Cư Ngụ ở DC (DC Residency Verification Form)
 • Đơn Từ Chối Không Đưa Thông Tin Cho Truyền Thông hay Đội Tuyển Mộ Nhập Ngũ (Media Release/Military Recruitment Opt-Out Form)
 • Bản Thăm Dò Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà (Home Language Survey)
 • Đơn Ghi Tên Nhập Học Trường DC (dành cho các gia đình trong chương trình xổ số chọn lọc)
 • Các Đơn Khám Sức Khỏe hay Y Tế (cần phải có trước ngày tựu trường)
 • Bản Thông Báo về Các Quyền Hạn và Các Quyền Công Khai Khác
 • Đơn Xin Giá Giảm và Miễn Phí các Bữa Ăn (Free and Reduced Meals - FARM)
 • Sắp Đặt Chế Độ Ăn Uống Kiêng Cử

Quy Định về Ghi Tên Nhập Học
Xem lại các quy định và thủ tục điều hành của DCPS về ghi tên nhập học cho học sinh.

Cách Nộp Đơn

Chi Tiết Về Chương Trình Xổ Số Chọn Lọc của Trường Ở DC
Chương Trình Xổ Số Chọn Lọc của Trường Ở DC là dịch vụ chọn lựa trường học dành cho các gia đình muốn ghi tên cho con em nhập học vào trường công lập ngoài địa điểm cư ngụ trong Quận DC, gồm có những điều kiện sau đây:

 • Không có đang học ở các lớp chuẩn bị vào Mẫu giáo, như lớp Mầm Non 3 tuổi (PK3) và lớp Mầm Non 4 tuổi (PK4).
 • Không có đang học ở trường ngoài địa điểm cư ngụ dành cho mẫu giáo đến lớp 12.
 • Không có đang học ở trường của thành phố.
 • Không có đang học ở trường trung học phổ thông tuyển chọn.

KHÔNG cần phải có đơn xin vô chương trình xổ số chọn lọc của trường ở DC để học trường trong khu vực hoặc trường nhận học sinh dựa theo địa điểm cư ngụ.  Xin vào hệ thống Enrollment Boundary Information System (ghi tên nhập học trong khu vực) để xác định trường nào trong khu vực hoặc trường nào nhận học sinh dựa theo địa điểm cư ngụ.

Cách Thức Nộp Đơn

Xin vào trang mạng của Chương Trình Xổ Số Chọn Lọc của Trường Ở DC tại www.myschooldc.org.

Những Ngày Quan Trọng

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12

2017 DC EdFEST

Thứ Hai, ngày 11 tháng 12

Bắt đầu chương trình xổ số chọn lọc của trường ở DC

Thứ Năm, ngày 1 tháng 2 (11g59 tối)

Hạn chót nộp đơn nhập học cho lớp 9 đến lớp 12

Thứ Năm, ngày 1 tháng 3 (11g59 tối)

Hạn chót nộp đơn nhập học cho lớp Mầm non 3 tuổi (PK3) đến lớp 8

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3

Có kết quả xổ số chọn lọc

Thứ Ba, ngày 2 tháng 4

Bắt đầu ghi tên nhập học cho niên học 2018-2019

Thứ Ba, ngày 1 tháng 5

Hạn chót ghi tên vào chương trình xổ số chọn lọc

 

Liên Lạc với Chúng Tôi

Quý vị có cần giúp đỡ thêm khi ghi tên nhập học cho con em không? Xin vui lòng gởi email đến [email protected] hoặc gọi cho Ban Lãnh Hội Ngôn Ngữ của DCPS (DCPS Language Acquisition Division) để được giải đáp thắc mắc bằng ngôn ngữ của quý vị qua số điện thoại: (202) 671-0750.