Search
 

Amharic

Fri, 12/01/2017 - 15:53 -- michael.mishani

የትምህርት ዓመት 2021-2022 የምዝገባ መመሪያ እና ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

DCPS፣ ለቤተሰቦቻችን ምዝገባን በመክፈቱ ደስታ እየተሰማው እና አዲስ ተማሪዎችን ወደ ማህበረሰባችን እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል! በDCPS ትምህርት ቤቶች ውስጥ፣ ለትምህርት ዓመት 2021-2022 (SY21-22) የኤሌክትሮኒክ እና በአካል-ተገኝቶ (in-person) ምዝገባን ለማከናወን፤ ከአርብ ኤፕሪል (April) 2 ቀን 2021 ጀምሮ የሚገኝ ይሆናል። በኤሌክትሮኒክ ለመመዝገብና ሂደቱን ለማጠናቀቅ፣ ወላጆች የኢሜል አድራሻ ያስፈልጋቸዋል። የኤሌክትሮኒክ የምዝገባ ጥራዝን (electronic enrollment packet) እዚህ ከኮምፒውተር፣ ከስማርትፎን ወይም ከሌላ የሞባይል ዲቫይስ አማካኝነት፣ መገኘት ይችላል። 

ከወዲሁ፣ ቀደም-ብለን የበልግ (fall) ወቅትን ስንመለከት፤ በመጪው SY21-22 ውስጥ፣ DCPS በአካል ተገኝቶ (in-person) መማርን ለተማሪዎቻችን ለመስጠት አስቧል። በአካል ተገኝቶ (in-person) እና በርቀት በምናባዊ (virtual) መማር ላይ፣ ስለ ሁለቱም፤ አዳዲስ መረጃዎችን፣ በdcpsreopenstrong.com ላይ ማግኘት ትችላላችሁ።

ለልጅዎ የSY21-22 ምዝገባን ሞልተው ያጠናቁ

 1. ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ያንብቡ። 
 1. እንደአስፈላጊነቱ ለመጫን (upload ለማድረግ)፤ አስፈላጊ-የሆኑ አጋዥ የመረጃ-ስነዶችን (supporting documentation) መሰብሰብ

ወደ ማንኛውም የDCPS ትምህርት ቤት አዲስ ለሆኑ

 • አንድ የዕድሜ ማረጋገጫ ሰነድ  – ምሳሌዎቹ የሚያካትቱት፡ የልደት ሰርተፊኬት፣ የሆስፒታል መዝገቦች፣ የቀድሞ የትምህርት ቤት መዝገቦች፣ ፓስፖርት፣ ወይም የጥምቀት ሰርተፊኬት
 • የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ  – ተቀባይነት ያላቸውን ሰነዶች እና ማረጋገጫ ዘዴዎችን፣ ሙሉ ዝርዝሩን ለማግኘት፤ የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽንይመልከቱ።

አሁን ወደሚማሩበት የDCPS ትምህርት ቤት ለሚመለሱ 

 • የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ  – ተቀባይነት ያላቸውን ሰነዶች እና ማረጋገጫ ዘዴዎችን፣ ሙሉ ዝርዝሩን ለማግኘት፤ የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽንይመልከቱ።
 1. SY21-22 የኤሌክትሮኒክ የማስገቢያ የምዝገባ ጥራዝ (packet)ሞልተው ያጠናቅቁ። *ለየብቻቸው-የሆኑ ቅጾችም፣ እዚህ መገኘት ይችላሉ
  • ምዝገባውን በኤሌክትሮኒክ ወይም በአካል ተገኝቶ (in-person) ለማጠናቀቅ እርዳታ ካስፈለገዎ፣ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ
  • ለኤሌክትሮኒክ ምዝገባ፣ በክልል-ወሰን ውስጥ (in-boundary) ትምህርት ቤቶች እና የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ላይ የሚመሩ ቪዲዮዎች፤ በቅርብ ጊዜ የሚገኙ ይሆናሉ 

እባክዎን የምዝገባ ፖሊሲያችንን ይመልከቱ። አሁንም፣ ጥያቄዎች አሏችሁ? አነጋግሩን

ትምህርት ቤትዎን ፈልገው ያግኙ

የ‘My School DC’ ሎተሪ

ስለ’My School DC’ ሎተሪ

የ‘My School DC’ ሎተሪ፤ በኮሎምብያ ዲስትሪክት ውስጥ በሚገኙ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፤ ልጆቻቸውን ማስመዝገብ ለሚፈልጉ ቤተሰቦች፣ የትምህርት ቤት መምረጫ አገልግሎትን ይሰጣል: 

 1. በአሁኑ ጊዜ፤ ቅድመ-ትምህርት ቤት (PK3) እና ቅድመ መዋዕለ-ሕፃናት (PK4)፣ ውስጥ የማይማሩ።
 2. በአሁኑ ጊዜ፤ ከK-12 ከክልል ወሰን ውጪ (Out-of-Boundary) ትምህርት ቤቶች፣ የማይማሩ።
 3. በአሁኑ ጊዜ፤ ከተማአቀፍ ትምህርት ቤቶች፣ የማይማሩ።
 4. በአሁኑ ጊዜ፤ ተመራጭ (Selective) ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ የማይማሩ።

አሁን በሚገኙበት፣ በክልል ወሰን ውስጥ (in-boundary) ወይም በአዘዋዋሪ-ንድፍ (Feeder Pattern) ትምህርት ቤት ውስጥ ለመማር፣ የ‘My School DC’ ሎተሪ ማመልከቻ አያስፈልግምበክልል ወሰን ውስጥ (in-boundary) እና አዘዋዋሪ (feeder) ትምህርት ቤቶችዎን ለይቶ ማወቅ።

እንዴት ማመልከት ይቻላል

ለማመልከት፣ የ‘My School DC’ ሎተሪ ድህረ-ገጽን በmyschooldc.org ይጎብኙ።

አነጋግሩን! 

ተጨማሪ የምዝገባ እርዳታ ያስፈልግዎታል? ጥያቄዎችዎ፤ በመጀመሪያ ቋንቋዎ እንዲመለስልዎ ከፈለጉ፣ እባክዎን ወደ [email protected] ኢሜል ይላኩ ወይም የዲሲ የሕዝብ ትምህርት (DCPS)፣ የቋንቋ እገዛ ማግኛ ክፍል (Language Acquisition Division)ን በ (202) 671-0750 ደውለው ያነጋግሩ።

ለኤሌክትሮኒክ ምዝገባ፣ በክልል-ወሰን ውስጥ (in-boundary) ትምህርት ቤቶች እና የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ላይ የሚመሩ ቪዲዮዎች፤ እዚህ ይገኛሉ: 
 


የትምህርት ዓመት 2020-21 የምዝገባ መመሪያ እና ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

DCPS ለቤተሰቦቻችን ምዝገባን በመክፈቱ እና አዲስ ተማሪዎችን ወደ ማህበረሰባችን እንኳን ደህና መጣችሁ ሲል ደስታ ይሰማዋል!  ከ51,000 በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ለማገልገል በመቻላችን ኩራት የሚሰማን እና የትምህርት ዓመት 2020-2021 (SY20-21)ን፣ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በመሆን ለማስጀመር በጣም ደስ ብሎናል። COVID-19ን በተመለከተ፣ የDCPS ምላሽ ላይ መረጃን ለማግኘት፣ እባክዎን https://dcps.dc.gov/coronavirus ይጎብኙ።

በክልላችን የCOVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ እንዲረዳ፣ ሁሉም የDCPS ትምህርት ቤት ህንፃዎች በአሁኑ ወቅት ዝግ የሆኑና የርቀት ትምህርትም እየተሰጠ ይገኛል። ስለ ምዝገባ ሂደቶች እና የማብቂያ የጊዜ ገደብን በተመለከተ የተሰጠውን ይፋዊ አዲስና ማሻሻያዎችን፣ እባክዎን ከዚህ በታች ያግኙ። የሚከተሉት፣ ከሚያዝያ 19 ቀን 2012 ዓ.ም (April 27, 2020) ጀምሮ ወቅታዊ ሆነዋል። 

በSY20-21 የምዝገባ ሂደት እና የማብቂያ የጊዜ ገደቦች ላይ የተደረጉ ቁልፍ የሆኑ አዲስና ማሻሻያዎች:

 • ለSY20-21 ምዝገባ፣ በኤሌክትሮኒክ የማስገቢያ ሂደት ከሰኞ ሚያዝያ 19 (April 27) ጀምሮ መገኘት ይችላል። የምዝገባ ጥራዙን (packet) እዚህ ያግኙ።
 • የ’My School DC’፣ የተዛመዱበትን ቦታ ለመውሰድ የሚጠየቁበትን የማብቂያ የጊዜ ገደብ አራዝሟል። ቤተሰቦች፣ እስከ 5:00 pm፤ ሰኞ፣ ሰኔ 8 (June 15) ድረስ መመዝገብ እና ቦታቸውን ለመውሰድ መጠየቅ አለባቸው። 

የSY20-21 ምዝገባን ለልጅዎ ያጠናቅቁ

1. ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ያንብቡ።

2. አስፈላጊ የሆኑ አጋዥ ሰነዶችን፤ እንደ አስፈላጊነቱ ለመጫን እንዲያመችዎ (upload ለማድረግ) ሰብስበው ያሰናዱ:   

ለማንኛውም የDCPS ትምህርት ቤት አዲስ የሆኑ

 • አንድ የዕድሜ ማረጋገጫ – ምሳሌዎቹ የሚያካትቱት፤ የትውልድ የምስክር ወረቀት፣ የሆስፒታል መዝገቦች፣ የቀድሞ ትምህርት ቤት ሰነዶች፣ ፓስፖርት (passport) ወይም የጥምቀት የምስክር ወረቀት
 • የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ  –  ተቀባይነት ያላቸውን የሰነዶች እና የማረጋገጫ ዘዴዎችን የተሟላ ዝርዝርን በ የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ይመልከቱ። 

በአሁኑ ወቅት ወደአላችሁበት የDCPS ትምህርት ቤታችሁ የምትመለሱ ከሆነ

3. የSY20-21 የኤሌክትሮኒክ የማስገቢያ የምዝገባ ጥራዝ (packet) አጠናቃችሁ ሙሉ። 

ትምህርት ቤትዎን ፈልገው ያግኙ

የ‘My School DC’ ሎተሪ

ስለ ‘My School DC’ ሎተሪ

የ‘My School DC’ ሎተሪ፣ በኮሎምብያ ዲስትሪክት ውስጥ በሚገኙ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፤ ልጆቻቸውን ማስመዝገብ ለሚፈልጉ ቤተሰቦች የትምህርት ቤት መምረጫ አገልግሎትን ይሰጣል:

 1. ቅድመ˗ትምህርት ቤት (PK3) እና ቀድመ መዋዕለሕፃናት (PK4) በአሁኑ ጊዜ የማይማሩትን።
 2. ከK-12 ከክልል ወሰን ውጪ (out-of-boundary) ትምህርት ቤቶች፣ በአሁኑ ጊዜ የማይማሩትን።  
 3. ከተማ˗አቀፍ (Citywide) ትምህርት ቤቶች፣ በአሁኑ ጊዜ የማይማሩትን።
 4. የተመረጡ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ በአሁኑ ጊዜ የማይማሩትን። 

የ‘My School DC’ ሎተሪ ማመልከቻ፣ በአሁኑ ወቅት ላለው፣ በክልል ወሰን ውስጥ የሚገኝ ወይም አዘዋዋሪ˗ንድፍ (feeder-pattern) ለሆነ ትምህርት ቤት አያስፈልግም።  በክልል ወሰን ውስጥ (in-boundary) እና አዘዋዋሪ (feeder) ትምህርት ቤቶችዎን ለይተው ይወቁ።  

እንዴት ማመልከት ይቻላል

ለማመልከት፣ የ‘My School DC’ ሎተሪን ድህረ˗ገጽን በwww.myschooldc.org ይጎብኙ። 

ያነጋግሩን

ስለምዝገባው ተጨማሪ እርዳታን ይፈልጋሉ? በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ያለዎት ጥያቄዎች እንዲመለሱልዎት ከፈለጉ፣ እባክዎን ወደ [email protected] ኢሜል ይላኩ ወይም  የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤት (DCPS)ን፣ የቋንቋ ማግኛ ክፍልን (Language Acquisition Division) ለማነጋገር፤ በ(202) 671-0750 ይደውሉ።